Dopadové desky

Dopadové lože se používá v místě přesypů dopravníků kde dopadová výška a velikost materiálu mohou způsobit poškození dopravního pásu důsledkem pádu materiálu proti transportnímu válečku a následnému vzniku průrazu. Dále také v případě nedostatečného utěsnění bočních vedení v důsledku průhybu dopravního pásu v mezerách mezi stolicemi transportních válečků. Pro oba tyto případy je ideální dopadové lože, které se skládá z dopadových lišt různých velikostí a montážní stolice nebo válečkových adaptérů. Dopadové lišty díky své konstrukci ideálně podpírají dopravní pás díky hliníkovému T profilu, který je zavulkanizován ve vrstvě pryže o tvrdosti 60°ShA s vynikající schopností absorpce rázů, tato vrstva je zakončena plátem polyethylenu s nízkým koeficientem tření a vysokou životností.

Před instalací dopadového lože Po instalaci dopadového lože
Sestava s konstrukcí pro velké zatížení , frakce nad 30 mm. Sestava s konstrukcí pro menší zatížení , frakce pod 30 mm.


Dopadové lišty se připevňují na dopravník pomocí speciálních stolic nebo do stávajících válečkových stolic za použití adaptérů. Spojení se provádí T šrouby několika rozměrů, jejichž hlava se zasouvá do hliníkového profilu dopadové lišty.Dopadová lišta je standardně osazena nosným T profilem z hliníku, pro použití do podzemí může být vyrobena z T profilem z ocelového plechu. Horní vrstva polyethylenu je tloušťky 10mm, pro náročné aplikace lze tuto vrstvu vyrobit v síle 20mm.

Dopadové desky s keramikou

Polyuretanové desky kombinované s keramikou se používají k vyložení výsypek dopravníků v místě největšího opotřebení materiálem, kde dochází k velkému úbytku oceli výsypky a tudíž k častým nuceným opravám těchto ploch. Vhodný pro opotřebení materiálem jako je:

  • cement
  • štěrk
  • písek
  • kámenTyp KX - keramika š. 6mm, 1,5mm armovací plech. Celkových výšek 12mm, 16mm, 19mm

Typ KT - keramika š. 12mm, 1,5mm armovací plech. Celkových výšek 25mm, 32mm, 38mm, 45mm

 

 

 

Typ KC - keramika ø20mm, 1,5mm armovací plech. Celkové tloušťky 32mm, 38mm, 45mm

Typ KS - keramika ø32mm, 1,5mm armovací plech. Celkové tloušťky 45mm, 50mm, 57mm, 63mm

Desky jsou vyráběny s keramickými špalíky kruhového nebo šestihranného průřezu