Označení

STANDARDNÍ ŠÍŘKY A DÉLKY PÁSŮ S HLADKÝM POVRCHEM

ŠÍŘKY PÁSŮ

Vybíráme pásy z následujících standardních šířek: 300, 400, 450*, 500, 600*, 650, 700*, 800, 900*, 1000, 1050*, 1200, 1300*, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.
* šířky pásů, které se používají v anglosaské oblasti

OZNAČOVÁNÍ PÁSŮ

Na každém dopravním pásu a na připojeném štítku je vytištěno označení, které udává základní informace o použité tkanině a gumové krycí vrstvě. Každý pás má na sobě a na připojeném štítku označení k identifikaci použité tkaniny a typu gumových krycích vrstev.

Například:

EP – 1000/4 5/2 Y 94
EP – v příčném směru pružná tkanina s osnovou z polyesteru a útkem z polyamidu1000/4 – nominální pevnost pásu v tahu 1000 N/mm, čtyři textilní vložky
5 – tloušťka horní krycí vrstvy v mm
2 – tloušťka dolní krycí vrstvy v mm
Y - typ gumové krycí vrstvy
94 - poslední dvě čísla roku výroby

Označení pásu je vytištěno každých 10-15 mm na vrchní gumové krycí vrstvě. Na připojeném typovém štítku jsou ještě další údaje, jako:

  • délka a šířka pásu na roli
  • kódové označení pásu
  • datum výroby

DÉLKY PÁSŮ

Obvyklá výrobní délka pásů je 200 m v roli nebo dle domluvy. Horní hranice délky závisí na typu pásu, jeho tloušťce a možnosti dopravy rolí o velkém průměru a velkých hmotností.

Tolerance délky a šířky podle DIN 22102, ISO 251
Tolerance tloušťky pásů i krycí vrstvy podle DIN 22102, ISO 583

OBJEDNÁVKY DOPRAVNÍCH PÁSŮ

Prosíme, při objednávání uvádějte (například):

Gumový dopravní pás (hladký, s profilem,...)
Druh hrany (chráněná, volná)

DIN 22102 2000 m x 800 mm EP 800/4 4/2 Y
1 2 3/4 5/6 7
  1. standard, jemuž musí pás odpovídat
  2. rozměry pásu – délka (m), šířka (mm)
  3. nominální pevnost v tahu (N/mm)
  4. počet textilních vložek
  5. tloušťka horní krycí vrstvy (mm)
  6. tloušťka dolní krycí vrstvy (mm)
  7. typ krycí vrstvy