Zvláštní druhy pásů

ZVLÁŠTNÍ TYPY PÁSŮ

Se dvěma vložkami - DUO


Duo – pásy se skládají ze dvou tkaných EP vložek, které nejsou podélně spojeny. Mezi oběma vložkami je silnější gumová vrstva, která za chodu snižuje pnutí mezi nimi. Tyto pásy mají většinou řezané, nechráněné hrany. Dle přání jsme schopni vyrobit také pás s chráněnými hranami. Max. šíře pásu činí 1300 mm. Vyrábíme je v délce 200m na roli, eventuelně podle přání zákazníka.

Vzorované pásy


Vzorované pásy jsou na nosné straně pásu opatřeny hrubým vzorkem. který zabraňuje klouzání dopravovaného materiálu. Pro použití v jedno nebo dvoucestné, ploché, kluzné dopravě je v příčném směru tuhá EMF tkanina, a to bez spodní krycí vrstvy. Pro pásy ve tvaru koryta se používá v příčném směru pružná EP tkanina se spodní krycí vrstvou. Vyrábíme je s volnými hranami v délce 100 metrů na roli, šířka 1400mm nebo podle domluvy.

Dopravní pás s navulkanizovanými profily


Profily jsou ze stejného materiálu jako krycí vrstvy a vyrábějí se současně s pásem. Mají chráněnou hranu. Typ obložení podle dohody.
Vyrábíme dva typy profilů:

Typ R Minimální šířka pásu 350 mm
Maximální šířkak pásu 1200 mm
Typ P Minimální šířka pásu 500 mm
Maximální šířka pásu 800 mm


Minimální a maximální šířka pásu je omezena typem profilů. Délka pásu je všeobecně 100 m na roli nebo podle dohody, resp. možnosti manipulace s rolemi velkých průměrů. Po vzájemné dohodě je možno dodat další typy profilovaných pásů.

Pásy s nalepenými profily


Profily jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako obložení, na vulkanizovaný pás jsou ale nalepeny. Vyrábíme více typů profilů, na pás je rozmístíme podle přání zákazníka.

Maximální délka pásu v roli závisí na typu profilů a možnostech manipulace s rolemi velkých průměrů a hmotností.

Pásy s nalepenými vlnitými hranami


Postranní vlnité hrany jsou na pás nalepeny. Vlnité hrany mají výšku od 80 do 120 mm nebo podle dohody. Pro strmou přepravu můžeme mezi vlnité hrany zasadit příčné stěny. Vyrábíme je v několika provedeních a instalujeme podle přání zákazníka. Maximální délka na roli je podle typu hrany a dopravních možností.

Pás pro elevátory


Tento pás disponuje EP tažným nosičem s otevřenou nebo vyjímečně chráněnou chráněnou hranou. Délka i šířka může být upravena podle přání kupujícího.